"WOW! Niezapomniany Senior"

Seniorzy w Kanie znowu aktywni.

Dotychczas Seniorzy w Kanie w ramach projektu „WOW! Niezapomniany Senior” wysłuchali wykładu historyka dot. historii Małopolski w Centrum „Kana” i uczestniczyli w zajęciach ruchowych w klubie fitness, które były realizowane pod okiem fachowych instruktorów dla 15 osobowej grupy.

Od 2 października 2017 r. rozpoczęły się zajęcia z instruktorem nordic walking. Seniorzy

Systematycznie, raz w tygodniu, spotykają się w innym miejscu i „wędrują” zgłębiając jednocześnie wiedzę nt. tej formy aktywności fizycznej.

4 października 2017 r. miała miejsce pogadanka z przyrodnikiem dot. zjawiska smogu i niskiej emisji i  następnie udaliśmy się na wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą do Szczawnicy. Piękna, jesienna pogoda umożliwiła podziwianie pienińskich krajobrazów podczas wyjazdu wyciągiem krzesełkowym na górę Palenicę i zwiedzanie rezerwatu Biała Woda.  Odwiedziliśmy też kościół pw. św. Wojciecha.

Niebawem odbędzie się wycieczka do Niedzicy i wykłady z różnych dziedzin.

 Projekt trwa od 1 maja do 30 listopada 2017 r. i bierze w nim udział 40 Seniorów z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.