Podsumowanie projektu "Czas na aktywnego Seniora"

13 września 2017 r. w Centrum „Kana” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Czas na aktywnego Seniora”. W projekcie uczestniczyło 40 Seniorów w wieku 60+ z terenu Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.  

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Uczestnikom za ich zaangażowanie, wytrwałość i przede wszystkim za aktywny udział w zajęciach i wykładach.

Jest nam niezmiernie miło i bardzo się cieszymy, że Seniorzy chcą korzystać z naszej oferty.

 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Czas na aktywnego Seniora”, realizowane przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego. 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza. 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.