"Czyste powietrze - czysta sprawa 2017/2018"

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” rozpoczęło kolejną inicjatywę, którą jest projekt pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017/2018”. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa zdrowotności mieszkańców Sądecczyzny poprzez eliminowanie istotnych części przyczyn zanieczyszczenia powietrza, edukacja ekologiczna (antysmogowa) dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin w zakresie przeciwdziałania traktowania śmieci jako opału - uzupełnienie innych działań samorządów służących ograniczaniu niskiej emisji i zjawiska smogu - przygotowanie i przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na temat zagrożeń dla zdrowia powodowanych zanieczyszczeniami powietrza. W ramach projektu zaplanowano:
- jesień 2017 - przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej nt. sposobów tworzenia się smogu i zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ich przeciwdziałania, przygotowanie spotu informacyjnego we współpracy z radiami lokalnymi, - wiosna 2018 - rekrutację wolontariuszy, organizację szkolenia wyjazdowego dla nich i realizację zajęć z zakresu edukacji ekologicznej wśród uczniów klas V w szkołach podstawowych na terenie miasta Nowego Sącza i 11 gmin Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.