Aktualności

 


Podsumowanie I semestru zajęć w "Winnicy".
Spotkanie wolontariuszy w ramach tzw. "grupy wsparcia".
 


Wolontariuszki z "Kany" docenione!
WyróżnienIe w "Barwach Wolontariatu".
 


Etos i formacja sumienia duszą wychowania - dobre obyczaje gwarancją przyszłości człowieka.
Konwersatorium już w najbliższy poniedziałek, 19 stycznia 2015 r.
 


Nasze projekty

II Letnia Kolania z KANĄ
Już dzisiaj zaplanuj wspaniałe wakacje swojemu dziecku - bo później może być za późno !!!
Projekt "SUPER KLASA"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


"Więź Wychowawcza"
Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio


Sądecczyzna. 21 historii na XXI wiek.
Komiks dla gimnazjalistów i nie tylko.
"Śladami Św. Jana Pawła II"
Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży


"Juggling for you and me - poznajmy siebie samych"
Warsztaty żonglerki z językiem angielskim dla gimnazjalistów


"Wypoczynek z Kaną" - ZIMA 2014
relacja z zimowej półkolonii.


Warsztaty "Od budżetu osobistego do budżetu firmy" – edycja II
Projekt zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zapraszamy do Kany

Celem działalności Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.