Aktualności

HARMONOGRAM
KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH DO MATURY 2015
 


CENTRUM EDUKACJI SENIORALNEJ
Zapraszamy na kolejną wycieczkę
 


„Pieniądz i jego wpływ na nasze życie”
Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach uczniów klas 4-6 szkół podstawowych!
 


MATURA 2015
Zapisy na repetytoria - kursy przygotowawcze do matury już trwają. Zapraszamy!...

Nasze projekty

"Więź Wychowawcza"
Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio


Sądecczyzna. 21 historii na XXI wiek.
Komiks dla gimnazjalistów i nie tylko.
"Śladami Św. Jana Pawła II"
Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży


"Juggling for you and me - poznajmy siebie samych"
Warsztaty żonglerki z językiem angielskim dla gimnazjalistów


"Wypoczynek z Kaną" - ZIMA 2014
relacja z zimowej półkolonii.


Warsztaty "Od budżetu osobistego do budżetu firmy" – edycja II
Projekt zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


"Bezpieczna i przyjazna szkoła - nasz wspólny cel"
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej obejmujący realizację w szkołach gimnazjalnych programu edukacyjno–wychowawczo–profilaktycznego.


„Więź Wychowawcza”
projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio.


"Archipelag Skarbów na Sądecczyźnie i Limanowszczyźnie"
projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do Kany

Celem działalności Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.