Aktualności

Wychowanie do wolności - Do wolności wyzwolił nas Chrystus
Zapraszamy do zapoznania się z relacją.
 


Wakacje coraz bliżej
22 półkolonia w sądeckiej "Kanie"
 


Wycieczka do Pacanowa.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału! 4 wolne miejsca!!!
 


Nasze projektyCo Nowy Sącz zawdzięcza Chrześcijaństwu?
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych


Projekt "SUPER KLASA"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


"Więź Wychowawcza"
Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio


Sądecczyzna. 21 historii na XXI wiek.
Komiks dla gimnazjalistów i nie tylko.
"Śladami Św. Jana Pawła II"
Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży


"Juggling for you and me - poznajmy siebie samych"
Warsztaty żonglerki z językiem angielskim dla gimnazjalistów

Zapraszamy do Kany

Celem działalności Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.