Aktualności

Najlepsze wakacje w Sądeckiej "Kanie"
Zapisy do 30 kwietnia br. ZAPRASZAMY
 


Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składa Wspólnota Centrum "Kana"
 


NAUCZANIE JANA PAWŁA II
Relacja z otwarcia wystawy
 


Nasze projekty

"Śladami Św. Jana Pawła II"
Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży


"Juggling for you and me - poznajmy siebie samych"
Warsztaty żonglerki z językiem angielskim dla gimnazjalistów


"Wypoczynek z Kaną" - ZIMA 2014
relacja z zimowej półkolonii.


Warsztaty "Od budżetu osobistego do budżetu firmy" – edycja II
Projekt zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


"Bezpieczna i przyjazna szkoła - nasz wspólny cel"
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej obejmujący realizację w szkołach gimnazjalnych programu edukacyjno–wychowawczo–profilaktycznego.


„Więź Wychowawcza”
projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio.


"Archipelag Skarbów na Sądecczyźnie i Limanowszczyźnie"
projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Rusza Centrum Studenckiego Wolontariatu "WINNICA"
rozpoczynamy rok szkolny 2013/2014. ZAPRASZAMY!


"KANA dla aktywnych Seniorów"-informacje dla Beneficjentów
uaktualniony harmonogram "Wyjść Kulturowych" - WAŻNE!Zapraszamy do Kany

Celem działalności Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.