Aktualności

Wycieczka do Lipnicy Murowanej i do Nowego Wiśnicza.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
 


Zmiana Statutu
Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu
 


Wychowanie i szkoła - kiedy szkoła pomaga w wychowaniu?
Relacja z ostatniego w roku akademickim 2014/2015 konwersatorium
 


Wychowanie i szkoła - kiedy szkoła pomaga w wychowaniu?
Konwersatorium już w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 19.00!
 


Piknik dla wolontariuszy i uczniów w Piwnicznej-Zdrój.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału uczniów i wolontariuszy.
 


Kursy przygotowawcze do Matury 2016
informacje ogólne...

Nasze projektyCo Nowy Sącz zawdzięcza Chrześcijaństwu?
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych


II Letnia Kolonia z Kaną w Piwnicznej Zdrój
2 wolne miejsca - czekamy na Ciebie
Projekt "SUPER KLASA"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


"Więź Wychowawcza"
Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio


Sądecczyzna. 21 historii na XXI wiek.
Komiks dla gimnazjalistów i nie tylko.
"Śladami Św. Jana Pawła II"
Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży


"Juggling for you and me - poznajmy siebie samych"
Warsztaty żonglerki z językiem angielskim dla gimnazjalistów

Zapraszamy do Kany

Celem działalności Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.