Aktualności

Wycieczka do Wrocławia.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
 


Wycieczka do Dębna, Grywałdu i Niedzicy.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
 


Trójka Wolontariuszy z "Winnicy" wyróżniona.
Konkurs w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowch oraz wolontariatu organizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
 


Kursy przygotowawcze do Matury 2016
informacje ogólne...

Nasze projektyCo Nowy Sącz zawdzięcza Chrześcijaństwu?
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych


II Letnia Kolonia z Kaną w Piwnicznej Zdrój
Organizator: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu, ul. Św. Kunegundy 12a, 33-300 Nowy Sącz Termin: od 24 lipca do 2 sierpnia  2015 roku ( 9 dni) Uczestnicy: dzieci w wieku od 7 -  13 lat Miejsce: Ośrod
Projekt "SUPER KLASA"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


"Więź Wychowawcza"
Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio


Sądecczyzna. 21 historii na XXI wiek.
Komiks dla gimnazjalistów i nie tylko.
"Śladami Św. Jana Pawła II"
Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży


"Juggling for you and me - poznajmy siebie samych"
Warsztaty żonglerki z językiem angielskim dla gimnazjalistów

Zapraszamy do Kany

Celem działalności Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.